הדרישות הקואליציוניות: "בנושאים האלו תהיה לנו יד חזקה"
אראל סג"ל
Paris