"אני טרול שעושה מזה כסף, העיתונות שלך היא כלום"
אראל סג"ל
Paris