"הגבילו את הרווחיות של היצרנים והמשווקים בחוק!"
גיא פלג
Paris