"אין לדעת מאיפה תגיע האהבה - אין חוקים"
איריס קול
Paris