"אפשר לחטוף ילדי בכירים בחמאס כדי להוביל לעסקת שבויים"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris