"בסיעודי בארץ לא מטפלים כמו שטיפלו בשייח יאסין"
אראל סג"ל
Paris