"אמרו דברים כמו אוטובוסים מופרדים, הלכו רחוק"
איריס קול
Paris