"עפרה באמת עשתה היסטוריה, היא ענקית"
איריס קול
Paris