כיצד התקשורת הייתה אמורה לסקר את ההפגנה?
גיא פלג
Paris