"יש מצב שתהיה לנו משטרה שתעצור מתנגדי משטר"
ינון מגל ובן כספית
Paris