"המשטרה מכירה את הדברים וזה ממשיך לקרות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris