שר הרווחה: "נתמקד במחוללי העוני - זו לא גזרת גורל"
איפה הכסף
Paris