"בית המשפט במשך שנים נתן לעצמו סמכויות שהן לא לו"
בן כספית ואריה אלדד
Paris