התלמיד מסדנת הכתיבה ששינה את חייה של מרסל
מרסל מוסרי
Paris