"אם לא היו חוצצים בינו לבין המפגינים, הם היו קורעים אותו"
בן כספית ואריה אלדד
Paris