"חייבים להחמיר את הענישה, להיות רעים עם הרעים"
ינון מגל ובן כספית
Paris