"כאישה שחוותה פגיעה - לא אעבור לסדר היום"
אראל סג"ל
Paris