"אדם מדבר ברצינות על הנשק - אתם יורדים מהפסים"
ינון מגל ובן כספית
Paris