"מפגש של שני מוזיקאים הרבה פעמים נותן איזשהו שלם יותר גדול"
איריס קול
Paris