גרירת הטנק? "גרמה כאב למשפחות השכולות"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris