"אימוץ זה לא משהו שונה, זו הנורמה"
תחשבו טוב
Paris