"מרוב חששות, קצת איבדנו את עצמנו"
בראייה אחרת
Paris