"אם הם רואים בזה דבר חיובי הם טועים לחלוטין"
ינון מגל ובן כספית
Paris