"הצגנו בפני העובדים את שני ההסכמים, זו בשורה גדולה עבורם"
איפה הכסף
Paris