"תשנו את המילה 'רחמים' בחמלה או אמפתיה"
מיכל דליות
Paris