"השיקול לא היה כלכלי, את שישי לא הסכמתי להגיש יותר"
אראל סג"ל
Paris