"כך עושים רפורמה? מתעלמים מכלכלנים?"
ינון מגל ובן כספית
Paris