"חשוב לזכור שאסור להוריד את הרף לאף אחד"
אראל סג"ל
Paris