פרק 115 - כשפורר הגיע לאולפן
בן וינון, בקיצור
Paris