"אם תראה שאתה מועיל למישהו, תהיה לך סיבה לקום בבוקר"
שיחות לילה
Paris