"הקואליציה מיהרה בחטף לשלול את המתווה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris