ינון: "בוא נפסיק עם הריאיונות המשותפים"; בן: "תעשה מה שאתה רוצה"
ינון מגל ובן כספית
Paris