"הכול בהתנדבות - יש 960 אלף ילדים מתחת לקו העוני"
משדר התרמה - עמותת חום
Paris