מה צפוי לנתניהו אם לא יחזור בו מכניסתו לענייני החקיקה?
בן כספית ואריה אלדד
Paris