"כל מה שאנחנו מלמדים נשבר"
ינון מגל ובן כספית
Paris