"מעולם לא דאגתי לגורל המדינה כמו היום"
אדוני ראש העיר
Paris