"האתגרים פה גדלו בצורה דרמטית והמשאבים קטנו"
איפה הכסף
Paris