"אני מקבלת ריקושטים ומתמודדת עם רעל ושנאה"
איריס קול
Paris