"ההחלטות שלו בענייני משטרה וביטחון לא מבוססות ע"י ידע"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris