"אנחנו נמשיך להדריך על פי השקפת עולמנו"
בן כספית ואריה אלדד
Paris