"נפגשנו כמעט מדי יום, חלקנו חוויות משותפות"
למבוגרים בלבד
Paris