תמונת מצב: מצבם הכלכלי של ניצולי השואה
איפה הכסף
Paris