"בני לא מוכן לסלוח לי וצר לי על זה"
איריס קול
Paris