ירידה במוטיבציה לשירות קרבי?
בן כספית ואריה אלדד
Paris