מה עושים כשאין עדויות לתחקור האירוע?
בן כספית ואריה אלדד
Paris