ינון: "פגעתם ביום הזיכרון ואתה בא ומתלונן"
ינון מגל ובן כספית
Paris