"אלבום שאני החזקתי בו את ההגה לכל האורך"
רבקה מיכאלי
Paris