"כשענבים עולים חמישים שקל, לא חייבים לקנות"
ינון מגל ובן כספית
Paris