"היה ברור שיהיה יום מתוח"
בן כספית ואריה אלדד
Paris