"דור אחרי דור פשוט גדלו כעבריינים"
זהבי עצבני
Paris